העם היהודי הופך ליותר ויותר מקוטב, המחלוקות בין הזרמים מזמן גלשו מהצד הציבורי-הלכתי למחלוקות שמנסות לבטל ולהעלים את היהודים שאינם 'כמונו'. מעבר למחלוקות ההלכתיות והציבוריות היחס הזה מגיע לרוב בשל חוסר היכרות עם המגזר האחר. אנחנו מעוניינים לשבור את הסטראוטיפים על ידי יצירת מערכת שבה שני צדדים יוכלו לפגוש זה את זה פנים אל פנים, להכיר זה את זה ולהבין את נקודת המבט של האחר, בפשטות, אנו מעוניינים שהצדדים יכירו בשייכות של האחר כחלק מהעם היהודי

אנחנו לא מנסים להציע פתרונות חדשים למחלוקות שבין ההלכה לזרמים הליברלים, אנחנו לא מנסים להפוך את המגזר הדתי לליברלי יותר וגם לא את הליברלים להלכתיים. אנו מנסים לחזק את הקשרים בין החלקים הקיימים בעם היהודי, כעם אחד, כמשפחה אחת